Potřebujete pomoci s účetnictvím, personální agendou a komunikací s úřady, abyste se mohli naplno věnovat dalším oblastem podnikání vaší firmy? Nabízíme vám naše dlouholeté zkušenosti a profesionální služby v následujících oblastech.

NAŠE

SLUŽBY

 • Daňová evidence a účetnictvíPotřebujete pomoci s účetnictvím, abyste se mohli naplno věnovat dalším oblastem podnikání vaší firmy? Nabízíme vám dlouholeté zkušenosti a profesionální služby v oblasti vedení účetnictví a zpracování daňové evidence. + VÍCE  

   

   

   

  Vedení účetnictví

  pro firmy

  • Zabezpečíme komplexní vedení vašeho účetnictví
  • Za zpracované účetnictví převezmeme plnou zodpovědnost
  • Zajistíme zpracování účetních závěrek dle českých účetních standardů a platné legislativy
  • Provedeme transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový základ, doporučíme veškerá zákonná opatření vedoucí k minimalizaci daňové povinnosti a podáme přiznání k dani z příjmů
  • Pokud jste plátcem DPH, budeme za vás podávat přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti
  • Budeme sledovat veškeré legislativní změny a novinky, které ihned aplikujeme při naší práci
  • Ve věcech účetnictví a daní budeme zastupovat vaši firmu při jednání s úřady. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci s úřady státní správy za účelem snížení administrativní náročnosti a ceny našich služeb
  • Zveřejníme účetní závěrky na obchodním rejstříku

  Účetnictví vedeme v programu:

 •  

  Zpracování mezd a personální agendaPotřebujete pomoci se zpracováním mezd a s personální agendou?Zajistíme pro vás komplexní vedení mzdové agendy a umožníme tak vaší firmě soustředit se na další aktivity jejího podnikání. + VÍCE 

   

  Zpracování mezd a personální agenda

  • Kompletně zpracujeme mzdy a personalistiku českých i zahraničních zaměstnanců
  • Převezmeme plnou zodpovědnost za zpracování mzdové agendy
  • Zabezpečíme splnění všech zákonných povinností při vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnance
  • Učiníme veškerá podání, hlášení a přehledy na finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení a další orgány státní správy
  • Vaši firmu budeme zastupovat před všemi úřady a při kontrolách ze strany těchto institucí
  • Na základě zpracovaných měsíčních mezd provedeme vaším jménem veškeré povinné odvody a platby mezd a zašleme potřebné přehledy a hlášení
  • Pro finanční úřad zpracujeme Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
  • Vyhotovíme Evidenční listy důchodového zabezpečení a zajistíme jejich podání na Českou správu sociálního zabezpečení
  • Zaměstnancům zabezpečíme potvrzování formulářů a žádostí pro dávky státní sociální podpory, sociálního zabezpečení, listiny a potvrzení k jednání u soudu a další požadované dokumenty
  • Zpracujeme interní předpisy a směrnice týkající se mzdové a personální agendy
  • Po skončení kalendářního roku zpracujeme roční zúčtování mezd zaměstnanců, v případě potřeby pro ně připravíme potvrzení o zdanitelných příjmech.
  • V rámci zpracování mzdové agendy a personalistiky připravíme návrhy pracovních smluv, výpovědí z pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, dohody o hmotné zodpovědnosti zaměstnanců, zápočtové listy pro zaměstnance, potvrzení pro úřady práce.
 •  

  Zastoupíme vás v komunikaci s úřadyNemáte čas komunikovat s úřady? Rádi vás zastopupíme a vše potřebné vyřídíme. + VÍCE 

   

  Zastoupíme vás

  v komunikaci s úřady

  • Ve věcech účetnictví a daní budeme zastupovat vaši firmu při jednání s úřady.
  • Upřednostňujeme elektronickou komunikaci s úřady státní správy za účelem snížení administrativní náročnosti a ceny našich služeb
  • Pokud jste plátcem DPH, budeme pro vás zpracovávat daňová přiznání za měsíční nebo čtvrtletní zdaňovací období včetně Kontrolního, případně i Souhrnného hlášení
  • Zpracujeme Přiznání k dani z příjmů a následně ho za Vás podáme na příslušný finanční úřad

FISA Direct s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno

ekonom@fisadirect.cz

+420 601 379 135

Všechna práva vyhrazena